Basket: 0 items £0.00
Submit an Enquiry or Call Us +44 (0) 1482 384660
Image for An Nighean air an Aiseig

An Nighean air an Aiseig (Second edition)

By: Cain, Aonghas Padraig

stars icon
1910745464 / 9781910745465
Paperback
823.92
08/01/2018
Stock expected by 14/08/2020
General
20 cm 224 pages
General (US: Trade)  Learn More
Published in Scotland.

'S docha direach gur e ceist uine, neo tim, a bha sin: nam biodh barrachd uine air a bhith againn, na bhiodh sinn air a dheanamh 's a choilionadh comhla.

An saoghal a bhiodh sinn air a dhealbh. Nam biodh gradh da-rireabh againn air a cheile, cha bhiodh sinn air dealachadh. B' e samhradh fada teth a bh' ann... chunnaic iad a cheile air aiseag, ach bho nach do bhruidhinn iad, tha cianalas is aithreachas a' gabhail greim. Ann an sgriobhadh alainn ealanta tha An Nighean air an Aiseig gar toirt air ais gu samhraidhean gaoil ann am Muile, an Uibhist is eile.

BIC:

FA Modern & contemporary fiction (post c 1945)

Our price£5.59
RRP £7.99
Save 30%