Image for Unul Dintre Noi Urmeaza

Unul Dintre Noi Urmeaza

See all formats and editions

Continuarea indelung asteptata a thrillerului despre care vorbeste toata lumea, bestseller-ul New York Times Unul dintre noi minte!

Acum exista un nou mister de rezolvat la Liceul Bayview si un set complet nou de reguli.Haide, Bayview, E tii cA E i-a lipsit asta.O mulE ime de aplicaE ii dedicate brfelor au rA sA rit una dupA alta de la moartea lui Simon, dar n anul care a trecut de cndCei patru din BayviewE i-au demonstrat nevinovA E ia nimeni nu a reuE it cu adevA rat sA nvrtA caruselul zvonurilor rA utA cioase aE a cum o fA cea el.

Problema este cA nimeni nu cunoaE te secretele tuturor, cele mai ascunse dintre ele.PnA acum.De data aceasta nu e o aplicaE ie - este un joc.AdevA r sau provocare.Phoebedevine prima E intA .

DacA alegi sA nu joci, implicit ai alesAdevA r. Iar al ei se dovedeE te E ocant.UrmeazA Maeve, iar ea ar trebui sA E tie deja - mereu e indicat sA alegiProvocare.Cam pe cndKnoxe E i el luat n vizor, lucrurile au devenit deja periculoase.

ProvocA rile sunt mortale, iar Maeve a aflat un lucru important de la Bronwyn n urmA cu un an: nu te poE i baza niciodatA pe poliE ie.

Nu E i va oferi ajutorul, nu te va proteja.Simon e de mult ieE it din peisaj, dar altcineva din Liceul Bayview este hotA rt sA -i ducA moE tenirea mai departe.

De data asta, cu un set nou de reguli."PuE ini reuE esc sA stA pneascA arta suspansului aE a cum o face McManus." (Entertainment Weekly)"Un thriller de la unul dintre cei mai buni autori de cA rE i de suspans pentru adolescenE i,Unul dintre noi urmeazA E i aduce surprize E ocante E i rA sturnA ri de situaE ie la care nu te-ai fi aE teptat niciodatA ." (PASTE)

Read More
Special order line: only available to educational & business accounts. Sign In
£19.96
Product Details
Publishdrive
606763287X / 9786067632873
eBook (EPUB)
15/06/2020
Romania
Romanian
384 pages
Copy: 10%; print: 10%